ZOZKETAN PARTE HARTZEKO LEGE-OINARRIAK

1. PROMOZIOA ANTOLATZEN DUEN ELKARTEA

Egoaizia Asociación para la Cooperación elkarteak (helbidea: Toribio Etxebarria 26, 20600 Eibar), G20696472 zenbakiarekin identifikatuta, nazioko zozketa (aurrerantzean, “promozioa”) antolatzen du, Instagramen bidez garatzekoa.

Zozketa honen helburua markaren jarraitzaileak Instagramen duten parte hartzea saritzea da.

2. HASIERA-DATA ETA AMAIERA-DATA

Promozioa 2021eko uztailaren 4an hasiko da, 16: 00etan, eta uztailaren 18an amaituko da, 23: 59an.

3. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK ETA PROMOZIOAREN MEKANIKA

Parte hartzeko baldintzak honako hauek izango dira:

• Instagrameko kontu baten titularrak diren parte-hartzaileek baino ezin izango dute parte hartu. Parte-hartzaileek argazki bat igo beharko dute beren profilera #Hábitossostenibles Hastagh erabilita.

• Parte-hartzaileek nahi dituzten argazki guztiak igo ahal izango dituzte, baina parte-hartze bakarra izango dute saria zozketatzerakoan.

4. SUSTAPENAREN BALDINTZAK ETA SARIAK

Irabazlea ausaz aukeratuko da, Sortea2 programaren bidez. Irabazlea 2021eko uztailaren 19an jakinaraziko da markaren profil sozialen bidez. Saria Kidendaren produktu-saski bat izango da:

• Txokolatea, marmelada, zukua, erroskilak, piperrak, patea, gozokiak, dekorazio-bela, artisau-zorroa, edalontzi berrerabilgarria.

Saria ezin izango da eskudirutan edo beste sariren batean trukatu, eta ezin izango da aldatu. Zozketa egitea eta saria ematea indarrean dagoen zerga-araudiaren mende daude.

5. SARIA EMATEA

Saria zuzenean emango da irabazleak ematen duen posta-helbidera.

6. DESKALIFIKAZIOAK ETA ZIGORRAK

Parte-hartzaileetako edozeinek oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen ez dituela edo parte hartzeko emandako datuak baliozkoak ez direla ikusten bada, haien parte-hartzea deuseztzat joko da, eta promoziotik kanpo geratuko dira automatikoki, eta Promozio honen bidez emandako sarien gaineko eskubide guztiak galduko dituzte.

7. ARGAZKIAK ARGITARATZEA

• Zozketan parte hartzen den unean, parte-hartzaileak Egoaizia Asociación para la Cooperación-i aukera ematen dio argazkia Instagrameko Historietan partekatzeko.

• Ez da onartuko edukia desegokitzat jotzen duen argazkirik, iraingarriak edo diskriminatzaileak direnik edo hirugarrenen eskubideak urra ditzaketenik. Sustapenean parte hartzen dutenen argazkiek eragindako kalteez ez gara arduratuko. Sustapen honetan parte hartzeak eta parte-hartzaileek argitalpenetan egiten dituzten argazkiek ezin izango dituzte inola ere urratu Instagrameko komunitate Arauak eta Instagrameko erabilera-baldintzak.

8. ERANTZUKIZUNA KENTZEA

Adierazpen gisa, baina ez mugatzaile gisa, ez dugu gure gain hartzen Promozio honen garapenari eragin diezaioketen galeren, lapurreten, atzerapenen edo hirugarrenei egotz dakiekeen beste edozein inguruabarren erantzukizuna, ez eta Sustapen honetatik lortzen duen sariari dagokionez parte-hartzaileak egiten duen erabileraren erantzukizuna ere. Ez dugu erantzukizuna gure gain hartzen promozioa egitea edosaria osorik edo zati batean baliatzea eragotz dezaketen ezinbesteko kasuetan edo ustekabeko kasuetan.

9. DATU PERTSONALEN BABESA

Irabazleen datu pertsonalak sariak emateko behar direnak izango dira.
 

• Zozketa hau mantendu, bete, garatu eta kudeatu ahal izatea;

• Irabazlearekin harremanetan jartzea eta erabiltzaile-izena argitaratzea Egoaizia Asociación para la Cooperación Instagrameko kontuan/profilean, zozketaren irabazle gisa; haren izena eta irudia Egoaiziako web-orrien eta sare sozialen sarean sartzea, bai eta prentsako oharretan/komunikatuetan eta/edo Egoaizia Asociación para la Cooperación-ek egiten duen edozein publizitate- edo sustapen-materialetan ere; promozioan parte hartu eta irabazteko bete behar diren betebeharrak betetzea; saria ematea; betebehar fiskalak betetzea.

Halaber, parte-hartzailearen eta hirugarren pertsonen datu pertsonalak tratatuko dira, promozioan parte hartzeko argazkietan/ bideoetan/ testuetan sartzen direnak, Egoaizia Asociación para la Cooperación erabiltzen dituen komunikabideetan, sare sozialetan eta web-orrietan argitara daitezen, promozioari buruzko publizitatea egiteko. Ematen diren datu pertsonalek egiazkoak, egungoak eta propioak izan behar dute.
 
Hartzaileak: ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak hala agintzen ez badu.
 

10. ALDAKETAK ETA ONARPENA

Promozio-oinarri horiek aldatzeko edo zabaltzeko eskubidea gordetzen dugu, promozioan parte hartzen dutenen eskubideak kaltetzen ez dituen neurrian. Zozketan parte hartze hutsak esan nahi du parte-hartzaileak erabat onartzen dituela lege-oinarri hauen baldintzak. Era berean, mota horretako zozketa batean parte hartzeak esan nahi du zozketa garatzen duen Instagram sare sozialaren arauak onartzen direla.
 

11. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Lege-oinarri horiek Espainiako legearen arabera arautuko dira. Oinarri hauen baliozkotasunarekin, interpretazioarekin edo betetzearekin lotuta sor daitekeen edozein erreklamazio edo eztabaida ebazteko eskumena izango dute parte-hartzaileek bizilekua duten hiriko epaitegi eta auzitegiek.