NAZIOARTEKO ELKARLANA

Munduko beste leku batzuetako pertsonekin eta erakundeekin lan egiten dugu (batez ere Perun), komunitateei beren garapen integralean lagunduz, beren ametsei, beharrei eta gaitasunei erantzuten dieten proiektuen bidez, beren erritmoak eta kultura errespetatuz. Ikasiz, hitz eginez, partekatuz eta haiekin biziz

0
PROIEKTU​
0
ONURADUN
0
EMAKUME ONURADUN
0
BIDERATUTAKO FINANTZAKETA
0
URTE AMETSETAN

GURE EKINTZA-ILDOAK

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

TOKIKO GARAPEN EKONOMIKOA SUSTATZEA

Landa-lurraldeen garapen ekonomikoa sustatzen dugu, ekoizle txikien jarduera ekonomiko produktiboen (nekazaritzakoak eta nekazaritzakoak ez direnak) lehiakortasuna eta tokiko baliabideak aprobetxatuko dituzten enpresa-ekimenen garapena bultzatuz.

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL

TOKIKO INSTITUZIONALTASUNA INDARTZEA

Herritarren kultura sustatzen dugu eta gizarte zibileko eta estatuko erakundeak indartzen ditugu, eragileak prestatuz eta tokiko eta eskualdeko erakundeak (publikoak eta pribatuak) itundu eta artikulatuz.

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

HAURREN GARAPEN GOIZTIARRA SUSTATZEA

Lurralde- eta genero-arrakalak murrizten ditugu, lehen haurtzaroko hezkuntzan eta osasunean eta Piura eskualdeko landa-eremuetako saneamenduan, agintarien eta gizarte zibilaren artean hitzartutako kudeaketa-prozesuak sustatuz.

EMPODERAMIENTO DE MUJERES RURALES

LANDA-EREMUKO EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

Emakumeen antolamendu-gaitasunak, gaitasun teknikoak, politikoak eta ekonomikoak indartzen ditugu, emakumeen eskubideen erabilera susta dezaten eta tokiko agintariak sentsibiliza ditzaten.

EDUCACIÓN UNIVERSAL

HEZKUNTZA UNIBERTSALA

Hezkuntza unibertsal, aske eta kalitatezkoaren alde egiten dugu, mundu bidezkoago eta berdintasunezkoago baten eraikuntzan aurrera egiteko. Kalitatezko hezkuntza ahalik eta haur gehienentzat eskuragarri izan dadin lan egiten dugu.

PROIEKTU NAGUSIAK

Piurako kakao-ekoizle txikien elkartearen lehiakortasuna indartzea.(APPROCAP) PerU, II. faseA (2014-2016)

Politika publikoen kudeaketa itundua eta artikulatua, Piura Garaiko korridoreko barrutietan lurralde-arrakalak murrizteko – Piura – PerU (2017-2019)

Ekonomikoki ahaldundutako Piurako landa-ekintzaileak, genero-harreman ekitatiboen esparruan negozio berdeak kudeatuz– Piura Eskualdea- Peru (2019)

Ezer ez da aldatzen, ezer aldatzen ez badugu