BAZKIDE EGIN ZAITEZ

Egoaiziarekin elkarlanean aritu nahi dut:
18€30€60€100€150€

Dohaintzaren maiztasuna:

Datu pertsonalak:

Banku helbideratzea:


Egoaizia onura publikokotzat aitortutako erakundea da; adierazi dagokion desgrabaziorako dohaintza-ziurtagiria jaso nahi duzun:
BaiEz


“Konpromisoa ekintza bat da, ez hitz bat”
– Jean Paul Sartre –