LANDA-EREMUKO EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

Emakumeen antolamendu-gaitasunak, gaitasun teknikoak, politikoak eta ekonomikoak indartzen ditugu, emakumeen eskubideen erabilera susta dezaten eta tokiko agintariak sentsibiliza ditzaten.

PROIEKTUAK

Goi eta Piura Beheko haranetako landetako emakume ekintzaileen rol ekonomikoa indartzea (2016-2017)

Ekonomikoki ahaldundutako Piurako landa-ekintzaileak, genero-harreman ekitatiboen esparruan negozio berdeak kudeatuz– Piura Eskualdea- Peru (2019)

Ezer ez da aldatzen, ezer aldatzen ez badugu