LEGE OHARRA

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legearen 10. artikulua betetze aldera, gure datuen berri ematen diogu erabiltzaileari:

Izen soziala: Egoaizia Elkartea, Garapenerako Lankidetzaren Elkartea
Izen komertziala: Egoaizia
Helbide soziala: Toribio Etxeberria 26, 20600 Eibar

IFK: G20696472
Telefonoa: 943203632
Faxa: ez daukagu faxik
E-posta: egoaizia@egoaizia.org
Erregistro-datuak: Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroa, as/g/08500/2000 erregistro-zenbakiarekin.
Web orria: www.egoaizia.org deribatutako azpi-domeinu guztiak

XEDEA

• Egoaizia elkarteak, webgunearen arduradunak, dokumentu hau jartzen du erabiltzaileen eskura, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (LSSI-CE) xedatutako betebeharrak betetzeko, eta webgunearen erabiltzaile guztiei webgunea erabiltzeko baldintzei buruzko informazioa emateko.

• Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzailearen zeregina, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak zorrotz betetzeko, bai eta aplikagarria den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere.

• Egoaizia Elkarteak beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea, eta ez dago obligazio horiek erabiltzaileei aurrez jakinarazteko beharrik.

ERANTZUNKIZUNA

• Zerbitzu-emaileak ez du bere webgunean argitaratutako informaziotik eratorritako erantzukizunik izango, baldin eta informazio hori beste hirugarren pertsona batek manipulatu edo sartu badu.

• Webguneak cookie-ak erabil ditzake (zerbitzariak orrialdera sartzen denaren ordenagailura bidaltzen dituen informazio-fitxategi txikiak) gunearen funtzionamendu eta bistaratze egokirako ezinbestekotzat jotzen diren funtzio jakin batzuk betetzeko. Webgunean erabiltzen diren cookie-ak, nolanahi ere, aldi baterakoak dira, eta haien ondorengo transmisioa eraginkorragoa izateko helburu bakarra dute. Cookie-ak ez dira inola ere erabiliko informazio pertsonala biltzeko.

• Bezeroaren webgunetik, baliteke hirugarren pertsonen edukietara bideratzea. Zerbitzu-emaileak ezin dituenez beti kontrolatu hirugarrenek beren webguneetan sartutako edukiak, ez du bere gain inolako erantzukizunik hartzen eduki horiekiko. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak adierazten du berehala kenduko duela estatuko edo nazioarteko legediaren, moralaren edo ordena publikoaren aurkako edozein eduki, eta berehala kenduko duela webgune horretara birbideratzea, eta agintari eskudunei jakinaraziko diela zer eduki den.

• Zerbitzu-emaileak ez du bere gain hartzen gordetako informazioaren eta edukien ardura, adierazpen gisa, baina ez mugatzaile gisa, honako tokietan: foroetan, txatetan, blog-sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo beste edozein baliabidetan, hirugarren pertsonei aukera ematen badie edukiak modu independentean argitaratzeko zerbitzu-emailearen webgunean. Hala ere, SSI-CE legearen 11. eta 16. artikuluen arabera, zerbitzu-emailea erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, eta modu aktiboan laguntzen du estatuko edo nazioarteko legedian, hirugarren pertsonen eskubideetan edo moral eta ordena publikoan eragina izan dezaketen edukiak erretiratzen edo, hala badagokio, blokeatzen. Erabiltzaileak uste badu webgunean badela sailkapen hori egin dezakeen edukiren bat, mesedez, jakinarazi berehala webgunearen administratzaileari.

• Webgune hau berrikusi eta frogatu egin da, behar bezala funtziona dezan. Printzipioz, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, behar bezala funtzionatzen dela berma daiteke. Hala ere, zerbitzu-emaileak ez du baztertzen programazio-akats batzuk egotea, edo ezinbesteko kausak, hondamendi naturalak, grebak edo webgunean sartzea ezinezko egiten duten antzeko inguruabarrak gertatzea.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

• Webgunea, bere programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak barne hartuta, EGOAIZIA elkartearen jabetzakoak dira diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak, edo, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du. Webguneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiaren bidez, bai eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta ere.

• Zertarako erabiliko diren alde batera utzita, erreprodukzio osoa edo zati bat, erabilera, ustiapena, banaketa eta merkaturatzea egiteko, beharrezkoa izango da EGOAIZIA elkarteak aldez aurretik idatzizko baimena ematea. Aldez aurretik baimendu gabeko erabilera oro egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen ez-betetze larritzat joko da.

• EGOAIZIA elkartekoak ez diren diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak, webgunean ager daitezkeenak, beren jabeenak dira, eta beren gain hartzen dute horiei buruz sor daitezkeen eztabaiden erantzukizuna. EGOAIZIA elkarteak berariaz baimentzen du hirugarren pertsonek webguneko eduki zehatzetara zuzenean birbideratu ahal izatea, eta, nolanahi ere, www.egoaizia.org-eko webgune nagusira birbideratu ahal izatea .

• EGOAIZIA elkarteak titularren alde aitortzen ditu jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak, eta ez du esan nahi eskubide edo erantzukizunik dagoenik horien gainean, ez eta haren babesa edo gomendioa ere.

Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen balizko ez-betetzeei eta webguneko edozein edukiri buruzko edozein ohar egiteko, egoaizia@egoaizia.org posta elektronikoaren bidez egin dezakezu.

INFORMAZIOAREN EGIAZKOTASUNA

Erabiltzaileak bermatzen du dohaintzetarako inprimakien bidez jakinarazitako datuak benetakoak direla edo elkarteari bazkide gisa alta ematen zaiola. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da EGOAIZIA elkarteari emandako informazio guztia etengabe eguneratuta edukitzea, une oro bere benetako egoerari erantzuteko moduan. Nolanahi ere, erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeen eta zerbitzu-emaileari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteen erantzule bakarra.

WEBGUNEA BEHAR BEZALA ERABILTZEKO BETEBEHARRA

Erabiltzaileak webgunea erabiltzeko konpromisoa hartzen du, legearen eta lege-ohar honen arabera. Horretarako, ez du weborria erabiliko legez kontrako edo debekatutako xedeetarako, hirugarrenen eskubide eta interesei kalte egiten dieten xedeetarako, edo, edozein modutan, zerbitzu-emailearen ekipo informatikoak edo dokumentuak, artxiboak edo edozein motatako edukiak normaltasunez erabiltzea kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, hondatu edo eragotz dezaketen xedeetarako.

Bereziki, eta adierazle gisa, baina ez zehatz-mehatz, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu- edo irudi-fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har, honako material hauek hirugarren pertsonen eskura ez jartzeko, ez zabaltzeko:

• (a) nazioarteko itunetan eta indarrean dauden beste arau batzuetan Konstituzioak aitortutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurkakoa, mesprezua edo kontrakoa bada;

• (b) delituzko, iraingarrizko, difamaziozko, indarkeriazko edo, oro har, legearen, moralaren eta ordena publikoaren aurkako jarduerak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu;

• (c) sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo baldintzagatik diskriminatzaileak diren jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak induzitu, bultzatu edo sustatzen baditu;

• (d) pertsonen ohorerako, norberaren edo familiaren intimitaterako edo norberaren irudirako eskubidearen aurkakoa bada;

• (e) edozein modutan ere, zerbitzu-emailearen edo hirugarren pertsonen sinesgarritasunari kalte egiten badio; eta

• (f) publizitate bidegabea, engainagarria edo desleiala izatea.

APLIKATU BEHARREKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

Webgune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo auzi guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da, eta alderdiak legeria horren menpe jarriko dira berariaz. Donostiako epaitegiek eta auzitegiek izango dute webgunearen erabilerarekin zerikusia duten gatazka guztiak ebazteko eskumena.