Lalaquiz-Huacabamba Barrutiko Lurralde-Garapenaren Kudeaketa Itundua indartzea

KOPAPENA: Lalaquiz Barrutia – Huancabamba – Piura – Peru
TOKIKO BAZKIDEA: CIPCA
FINANTZATZAILEA: Eibarko udala
ONURADUNAK: 384 pertsona (236 gizon eta 148 emakume) URTEA: 2018
IRAUPENA: 12 hilabete
AURREKONTUA: 80,000.00€


HELBURU OROKORRA: Tokiko Gobernuak eta gizarte zibil antolatuak modu artikulatu eta hitzartuan kudeatzen dituzte Lalaquiz barrutiaren lurralde-garapenaren lehentasunak.

LABURPENA

Proiektuaren helburua da agintari hautetsiek eta udal funtzionario berrituek, osasuneko eta hezkuntzako erakunde publiko deszentralizatuetako ordezkariekin eta gizarte- eta ekoizpen-erakundeetako ordezkariekin batera, modu artikulatuan indartzea Lalaquizko barrutian garatzen ari diren politika publiko lehenetsiak ezartzeko prozesuak, hezkuntzan, lehen haurren osasunean eta tokiko garapen ekonomikoan, ekitate-irizpideen arabera. Arazoa konpontzen lagundu nahi da: tokiko eragileek gaitasun ahulak dituzte; horrek, haurtzaroari eta garapen ekonomikoari buruzko politika publikorako ezarpenak mugatzen ditu 

Hori lortzeko, honako neurri hauek proposatu ziren:

a) Gizon- emakumeen gaitasunak indartzea agintari hautetsien eta udal funtzionario berrituen artean, emaitzen eta udal-kudeaketaren araberako plangintza-tresnak eguneratzeko eta ezartzeko, eta Erakunde Plan Estrategikoa (Barruko Larrialdietarako Plana) egiteko, hezkuntzako, lehen haurren osasunerako eta tokiko garapen ekonomikoko politika publikoekin lerrokatuta.

b) Ekoizpen- eta gizarte-erakundeen ordezkarien gaitasunak indartzea, beren erakundeen kudeaketa, tokiko hitzarmen-prozesuetan duten parte-hartzea eta Gizarte Zibilaren Batzarraren funtzionamendua hobetu ditzaten, erakundeek elkartzeko eta eragiteko gune gisa.

c) Gizonen eta emakumeen gaitasunak indartzea, agintari hautetsien eta udal funtzionario berrituen, osasuneko eta hezkuntzako erakunde publiko deszentralizatuen ordezkarien eta gizarte- eta ekoizpen-erakundeen artean, itun- eta artikulazio-espazioen funtzionamendurako, hezkuntzarako, lehen haurren osasunerako eta tokiko garapen ekonomikorako politika publikoen ezarpena errazteko.

ARGAZKI GALERIA