Zer da EIBAR ERALDATUZ?

2006. urteaz geroztik, Egoaizia kontsumo arduratsua lantzen, antolatzen eta sustatzen ari da hainbat ekintzaren bidez, hala nola: bidezko merkataritza, kontsumo arduratsuko azokak, argazki-lehiaketak, erakusketak, hitzaldiak, mahai-inguruak, tailerrak eta prestakuntzak ikastetxeetan, aisialdiko taldeetan, boluntarioen, guraso elkarteak eta gizarte-eragileen artean.
Apustu horretan, 2021ean, «Eibar Eraldatuz» proiektua jaio zen, Eibarko kontsumo-eredu arduratsuagoa, kritikoagoa, eraldatzaileagoa eta feministagoa sustatzeko.

Nola?

Eibarko gizarte-eragile eta alternatiba ekonomiko solidario guztien arteko lan koordinatuaren eta aliantzaren bidez, doako mapa digital bat egingo da.

Zertarako?

Tresna honek kontsumo arduratsuaren ereduaren aldeko apustua egiten duten jarduera eta zerbitzu guztiak bilduko ditu.

Zer egin da?

– LEHEN URRATSA: Gogoeta-prozesu indibidual zein kolektiboak
sustatzeko espazioak sortzea.
Gizarte-eragileen sareak indartzea, eta jarduera eraldatzaileak diseinatzea.
– BIGARREN URRATSA: Ekoizpen eta kontsumo arduratsuko baldintza
espezifikoak betetzen dituzten Eibarko eta inguruko
establezimenduen datuak jasotzea eta mapatzea.
Ikuspegi bera duten eta gure gizartean nagusi diren
ekoizpen- edo/eta kontsumo-ereduak zalantzan jartzen
dituzten beste erakunde aliatu batzuk identifikatzea.
– HIRUGARREN URRATSA: Maketazio digitala eta mapa sortzea web-orri
formatuan.
– LAUGARREN URRATSA: Mapa zabaltzea eta gizartaratzea.

PARTE HARTU!
Kontsumo arduratsu, iraunkor, kritiko, eraldatzaile eta ekofeministarako eredu baterantz

Sustatzen dituzten ekimenak: Eibar jasangarriagoa

Kontsumo arduratsuaren balioak sustatzen al ditu zure jarduerak? Ekologikoa, Berreralbipena, Ingurumena, Bertakoa, Energia garbia

Sustatzen dituzten ekimenak: Eibar EKITATIBOAGOA

Kontsumo arduratsuaren balioak sustatzen al ditu zure jarduerak? Berdintasuna, Ekonomia solidarioa, Bidezko merkataritza, Trukea, Finantza etikoak

Sustatzen dituzten ekimenak: Eibar sozialagoa

Kontsumo arduratsuaren balioak sustatzen al ditu zure jarduerak? Artisautza, Hezkuntza, Kultura, Software librea